[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.ระนอง ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน ณ สพป.สงขลา 2 จำนวน 50 คน
    19 ต.ค. 2561 : 15:04 : ภาพข่าวโดย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th