[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สถานศึกษาสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2561
    ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) รับรางวัลสถานศึกษาสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยประจำปี 2561และเด็กชาย วรินทร หนูสง รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย โดยครูนรา ประสงค์ผล ครูผู้ฝึกสอนขึ้นรับแทน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 กันยายน 2561
    4 พ.ย. 2561 : 16:05 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th