[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
วิ่งนี้...เพื่อน้อง
    วิ่งนี้....เพื่อน้อง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน 2. เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดจ้างครูอัตราจ้าง 3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ หน่วยงานราชการตลอดประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายกันมากขึ้นทำให้มีสุขภาพดีขึ้นตลอดทั้งเป็นการสนองตามนโยบายภาครัฐ
    5 พ.ย. 2561 : 05:35 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดแม่เตย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th