[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ป.4-ป.6
    28 พ.ย. 2561 : 09:38 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านควนสะตอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th