[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 เตรียมแบ่งจ่าย 2 รอบ
   16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ น.ส.ชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมนางสุจารี ศรีสัมพุทธ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางจิตรา แก้วบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และการจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรง (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ จัดโดยกรมบัญชีกลาง
    16 พ.ย. 2566 : 16:35 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th