[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ผอ.เขต 2 ส่งกำลังใจถึงห้องเรียน
   20 พฤศจิกายน 2566 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ และโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขต่อการเรียน ตามนโยบายฯ “เรียนดี มีความสุข”
    20 พ.ย. 2566 : 16:29 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th