[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ผอ.เขตชื่นชม โรงเรียนบ้านห้วยโอน ชนะเลิศ
   วันที่ 8 มกราคม 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 แสดงความชื่นชมกับโรงเรียนบ้านห้วยโอนที่ได้รับรางวัลจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้)ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ซึ่งมี นายมนต์ชัย อารีกิจ เป็นผู้อำนวยการและควบคุม โดยทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการแข่งขันปะติมากรรม ระดับป.1-ป.3 ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันคือ 1.ด.ญ. ซีมียา อาหลีกะเส็ม 2.ด.ญ. ชามีนี หมาดโหยด 3.ด.ญ. วิตรา โส๊ะและผู้ฝึกซ้อม คือนางมาเรียม อนันตัง นางซากีเร๊าะ หมาดโหยด ณ. อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
    8 ม.ค. 2562 : 20:53 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th