[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ผอ.เขตชื่นชม โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
   วันที่ 8 มกราคม 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 แสดงความชื่นชมกับ ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)ที่ดูแลและควบคุมการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 จนโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ 1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ป.1-6 2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ป.1-6 โดยมีนายนรา ประสงค์ผล เป็นผู้ฝึกซ้อม.
    8 ม.ค. 2562 : 22:04 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th