[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
ผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู และคณะกรรมการที่ดำเนินการสอบ O -NET ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ดำเนินการจัดตามตามสนามสอบต่าง ๆในโรงเรียนที่สังกัด การเข้าตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
    2 ก.พ. 2562 : 15:38 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th