[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
   โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนระดับประะถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านบริหารจัดการ และรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ของโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลาเขต 2 เป็นตัวแทนไประดับชาติต่อไป
    13 มี.ค. 2562 : 08:34 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th