[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
   โรงเรียนวัดเลียบ ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 นายวรวิช ศรีระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ และได้เป้นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
    14 มี.ค. 2562 : 09:32 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเลียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th