[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โอเน็ตคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
   นายสุรินทร์ ชนะดัสกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทีง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเบญญาภา ฉอบุญเหี้ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางทีง ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม สอนโดยคุณครูนุกูล สินนภาพรพงศ์ ส่วนรายวิชาอื่นๆได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
    23 มี.ค. 2562 : 10:43 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดบางทีง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th