[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ผอ.สพป.สงขลาเขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
   วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สข.2 เป็นประธานการมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี2561 ณ.โรงเรียนบ้านโคกเมา โดยมีนางสาวมาริหยาม หมัดอะดัม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
    26 มี.ค. 2562 : 14:31 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th