[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
ผอ.เขตจัดโครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด
   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานโครงการ หิ้วปิ่นโต เข้าวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอบรมปลูกฝักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ณ.วัดท่าข้าม อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    11 พ.ค. 2562 : 21:14 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th