[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
การประชุมคณะกรรมการฯ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายพิษณุ ธรรมรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานในระบบ e-MES ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2
    12 ก.ค. 2562 : 13:57 : ภาพข่าวโดย นางดารณี บุญสุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th