[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
นักศึกษาฝึกงาน สพป.สงขลาเขต 2
    วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ ธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฐมนิเทศ นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีนักศึกษาเข้าฝึกงานทั้ง 12 คน เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ นายพิษณุ ธรรมรัตน์ ได้กล่าวแนะนำหน่วยงานและชี้แนะการฝึกงานตลอดระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 โดยนายพิษณุ ธรรมรัตน์ได้เน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
    5 ต.ค. 2563 : 11:32 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th