[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
การประชุม \"พุธเช้าข่าว สพฐ.\" ครั้งที่ 38/2563
   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สพป.สงขลา เขต 2 รับฟังรายการ \"พุธเช้า ข่าว สพฐ.\" โดยมี ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
    14 ต.ค. 2563 : 10:12 : ภาพข่าวโดย นางดารณี บุญสุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th