[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
 
สพป. สงขลา เขต 2 ประชุมผ่านระบบ Google Meet
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
    29 มิ.ย. 2564 : 13:30 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th