[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

รมช.ศธ. ประชุมและเยี่ยมข้าราชการในเขตพื้นที่ฯ
   วันที่ 16 ธันวาคม 2559 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานบุคลากร ศปบ.จชต.(ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้) “ศูนย์ใต้” ได้เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของ ศปบ.จชต.และมอบนโยบายในการดำเนินงานของ ศปบ.จชต.ด้านการบริหารจัดการศูนย์ การบูรณาการการจัดการศึกษาใน จชต. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทั้งนี้ได้เยี่ยมพบปะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th