[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานชี้แจงการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ครั้งที่ 4/2565 รองรับการจัดสรรอัตรารองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการในปีงบประมาณ นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการพิจารณาตามแนวปฏิบัติการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการที่สุด
    22 ก.ย. 2565 : 15:28 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th