[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ
   23 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เพื่อขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning แบบ Fundamental AL Training จากแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ที่จะขยายสู่กลุ่มเป้าหมายในการขยายผล คือ ครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดเรียนรู้เชิงรุก ในรูปแบบ Active Learning กลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 299 ราย ประชุม ออนไลน์ Google Meet ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2565 จัดโดย นางนภวรรณ สุวรรณประสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
    23 ก.ย. 2565 : 10:05 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th