[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.และประตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (390)
ข้อมูล ณ พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th