[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล), ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน (346)
ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th