[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการฯ ปี 2561
ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล), ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล), ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.และประตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูล ณ พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th