[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

 


   รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2

เอกสารเผยแพร่ความรู้
เเบบฟอร์มของกลุ่ม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเวินและสินทรัพย์


 รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
        
                                            
                                 
                            

   

 

 

 

 


 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th