[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money

   
 
a61be3a3f5b83a62600a67bc82dbf2d6.jpg
     
   
 
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒
     
cb4c47cb492f21aee00247ce5b970176.jpg
2fb9e750ee2ec12a87153aae21ccc146.jpg 
 
 
3bd6372a5c9fff88cfc057af2bd8b558.jpg
599e9673dfcb69d2a2bfccf28179bb09.jpg
 
นายวีระ ฤทธิ์เทวา
รองผู้อำนวยการ
นายศุภวัฒน์ อวะภาค
รองผู้อำนวยการ
 
 
นายณัทกร แก้วประชุม
รองผู้อำนวยการ
นายอาหมัด เบ็ญอาหลี
รองผู้อำนวยการ
 
             
26fc47bd10a29c600b57a7a2f1eb102b.jpg
7c3c9ce868f7db3e204e2c7dab1a95ad.jpg
2eda7df1caee9ff27b58d86515bd9ba6.jpg
ef0133e4524dba2536b781b496fa35fd.jpg
5858e348172cf711e957cef8d5b25079.jpg 4f49d183650b83c8a80ca61fc1b6ba96.jpg
03229fa18555f702a5503a86386c6117.jpg
 
นายพิษณุ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกริษฐา บุญทัศโร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายทวีรัตน์ เทพนะ
ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีที
นายนิพล พุฒคง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
0cf1f5e17233e644d3fbb93bde0acf6c.jpg
น.ส.ณัฐภา ชูเย็น
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
           
             
             

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th