[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด  

อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ ควนเนียง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านคลองปอม โรงเรียนบ้านคลองกั่ว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง โรงเรียนบ้านบางเหรียง โรงเรียนบ้านเก่าร้าง
โรงเรียนบ้านเกาะนก โรงเรียนบ้านลานควาย โรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านหัวปาบ โรงเรียนบ้านควนกบ
โรงเรียนบ้านคลองหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง โรงเรียนบ้านบางกล่ำ โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหาร โรงเรียนบ้านกรอบ โรงเรียนวัดบางศาลา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง   โรงเรียนบ้านควนโส โรงเรียนวัดโคกม่วง
โรงเรียนบ้านโปะหมอ โรงเรียนวัดทุ่งคา   โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร   โรงเรียนบ้านควนเนียง
โรงเรียนวัดปรางแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย     โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่​        
โรงเรียนรักเมืองไทย ๖         
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา        
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม        
โรงเรียนวัดบางลึก        
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์        
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง        
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ        
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่. 11      
โรงเรียนวัดคลองแห        
โรงเรียนวัดแม่เตย        
โรงเรียนวัดพรุเตาะ        
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี        
โรงเรียนวัดท่าข้าม        
โรงเรียนวัดท่านางหอม        
โรงเรียนบ้านท่าหมอชัย        
โรงเรียนวัดนารังนก        
โรงเรียนวัดเขากลอย        
โรงเรียนบ้านเกาะหมี        
โรงเรียนวัดทุ่งลุง        
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม        
โรงเรียนวัดท่าแซ        
โรงเรียนบ้านฉลุง        
โรงเรียนบ้านใต้        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th