[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มพัมนาบุคลากร


 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ.....อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Cap.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระด.....อ่านต่อ
การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th