[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มพัมนาบุคลากร


 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม \"ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ\".....อ่านต่อ
่ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม \"ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ\".....อ่านต่อ
ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563.....อ่านต่อ
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเต.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th