[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 กลุ่มพัมนาบุคลากรนางกชนิกา วงศ์วรนุช
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2562.....อ่านต่อ
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562.....อ่านต่อ
่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง \"สิทธิประโยชน์อั.....อ่านต่อ
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกร.....อ่านต่อ
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสุตร TQA Criteria.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th