[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มนโยบายและแผน

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางพัชรินทร์ ไชยบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรัตนา ไกรทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทภัค พันดร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวราชวรรณ ขาวหนูนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th