[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

  กลุ่มนโยบายและแผน

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรัตนา ไกรทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทภัค พันดร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวราชวรรณ ขาวหนูนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th