[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

  กลุ่มนโยบายและแผน

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรัตนา ไกรทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทภัค พันดร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวราชวรรณ ขาวหนูนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th