[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกริษฐา บุญทัศโร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาววรณัน กาญจนศรี
นักวิชาการพสดุ


นางสาวภิรญา สันตะรัตติวงศ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสมศรี อุคะหา
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางศิวาภรณ์ อรัญดร
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอำไพพัณณี บุญศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางจันทรจิรา นิลดี
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวณิชาภา สว่างรัตน์
นักวิชาการพสดุ


นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ
ลูกจ้างชั่วคราว


นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th