[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกริษฐา บุญทัศโร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางอำไพพัณณี บุญศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางจันทรจิรา นิลดี
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณิชาภา สว่างรัตน์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางจิตรา แก้วบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางศิวาภรณ์ อรัญดร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นายปฐวี รุ่งรุจนธนโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th