[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกริษฐา บุญทัศโร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาววรณัน กาญจนศรี
นักวิชาการพสดุ


นางสาวภิรญา สันตะรัตติวงศ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสมศรี อุคะหา
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางศิวาภรณ์ อรัญดร
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอำไพพัณณี บุญศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางจันทรจิรา นิลดี
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวณิชาภา สว่างรัตน์
นักวิชาการพสดุ


นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th