[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 3
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนวัดคลองแห (1066)
ประกาศ ณ อังคาร ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th