[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 4
เรื่อง : ขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป 1 ก (พิเศษ) (1024)
ประกาศ ณ อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th