[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สงขลา เขต 2


ประกาศฉบับที่ : 42
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ (107)
ประกาศ ณ พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1 เอกสารฉบับที่ 2 เอกสารฉบับที่ 3
        
      


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th