[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ ณ จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th