[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact


เรื่อง : ขออนุญาตสอบถามข้อมูลรรบ้านต้นส้านครับ  อ่าน   112  โดย : ผม นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ ผอ.รร.บ้านบุ่งมะแลง สังกัด สพป.อบ4 ขอเบอร์โทรศัพท์ผอ.รร.บ้านต้นส้าน พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

คำตอบ
- หมายเลขโทรศัพท์ ร.ร.บ้านต้นส้าน 09-8060-9537  โดย : นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี      ศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th