[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact


เรื่อง : ในกรณีทางโรงเรียนจัดจ้างครูอัตราจ้างแต่ยังไม่แจ้งต่อเขตพื้นที่ต้องแนบเอกสารใดบ้าง แล้วในกรณีที่จ้างมาก่อนหน้าแล้ว 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560) สามารถยื่นเอกสารย้อนหลังได้หรือไม่  อ่าน   832  โดย : ครูอัตราจ้าง อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

คำตอบ
- แนบเอกสารรายงานการประชุม การเห็นชอบให้จัดจ้างจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบุจำนวนอัตราจ้าง อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจ้าง กรณีการจ้างย้อนหลังไม่สามารถดำเนินการได้  โดย : นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ      ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th