[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่าน 547
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2562
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2561
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
- สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2561
- สรุปสถิติการให้บริการภายในองค์กร
- สถิติการให้บริการของกลุ่มอำนวยการ
- สถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (One Stop Service) ไตรมาส 3
- สถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (One Stop Service) ไตรมาส 2
- สถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (One Stop Service) ไตรมาส 1
- สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาฯ
- ข้อมูลสถิติการให้บริการในการขอหนังสืออนุญาตให้นักเรียนไปเรียน กศน.
- การให้บริการ ระบบบริการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ สพป.สงขลา เขต 2 (AOC) - การให้บริการ ระบบบริการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ สพป.สงขลา เขต 2 (AOC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th