[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

ออกจากหน้านี้
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อ่าน 625
- รายงานการอยู่เวรยาม/ตรวจเวรต่อผู้บังคับบัญชา ปี 2563 น.ส.ศศิมน ยางทอง
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2563 น.ส.ศศิมน ยางทอง
- การกำชับการอยู่เวรยามและรายงานการอยู่เวรยาม/ตรวจเวร ต่อผู้บังคับบัญชา นางพรจิต จันทสุวรรณ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 นางพรจิต จันทสุวรรณ
- การอยู่/ตรวจเวรยาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/ว107 นางพรจิต จันทสุวรรณ
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต น.ส.ศศิมน ยางทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th