[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 2178 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1488 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 1061 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1051 ]
- ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาฯ ระดับจังหวัด [ 1039 ]

ด้วยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน...สู่มืออาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม. 3 เข้าศึกษาต่อกับทางศูนย์ ทั้งสิ้น 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์

รวมจำนวน 80 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดโครงการมีดังนี้
1. เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
2. ทางศูนย์การเรียนฯ มอบทุนการศึกษาให้ฟรีตลอดหลักสูตร
3. ในระหว่างการฝึกอาชีพ นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 315-350 บาท
4. มีหอพัก และรถรับ-ส่ง ฟรี
5. จบแล้วมีงานทำ โดยได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท ซีพีแรม จำกัด
6. มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม โทร.02-9763415 Fax : 02-9762265 มือถือ 086-3407033/089-1759119

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 270 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th