[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม


ด้วยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน...สู่มืออาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม. 3 เข้าศึกษาต่อกับทางศูนย์ ทั้งสิ้น 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์

รวมจำนวน 80 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดโครงการมีดังนี้
1. เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
2. ทางศูนย์การเรียนฯ มอบทุนการศึกษาให้ฟรีตลอดหลักสูตร
3. ในระหว่างการฝึกอาชีพ นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 315-350 บาท
4. มีหอพัก และรถรับ-ส่ง ฟรี
5. จบแล้วมีงานทำ โดยได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท ซีพีแรม จำกัด
6. มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม โทร.02-9763415 Fax : 02-9762265 มือถือ 086-3407033/089-1759119

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 325 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th