[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26”


ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” เพื่อสืบสานสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวและร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 082-5890315

 

| เข้าชม : 293 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th