[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26”

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 2178 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1488 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 1061 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1051 ]
- ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาฯ ระดับจังหวัด [ 1039 ]

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” เพื่อสืบสานสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวและร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 082-5890315

 

| เข้าชม : 266 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th