[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 2178 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1488 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 1061 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1051 ]
- ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาฯ ระดับจังหวัด [ 1039 ]

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(Instructional Leadership:driving for professional learning community) ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/nicci2018kku หรือสอบถามที่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โทร.043-343452-2 ต่อ 501

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 289 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th