[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มอำนวยการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4


ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(Instructional Leadership:driving for professional learning community) ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/nicci2018kku หรือสอบถามที่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โทร.043-343452-2 ต่อ 501

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 324 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th