[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 [ 889 ]
- ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 [ 314 ]
- โครงการ \"มอบไออุ่นให้น้อง ปกป้องไอหนาว\" [ 275 ]
- หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 125 ]

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 19 มกราคม 2561 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชินูทิศ 2 รับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 313 |
ผู้เขียน : นางสาวศศิมน ยางทอง
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th