[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มนโยบายและแผน
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561


            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น  เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร  Teacher  Training  Students ภายใต้โครงการ Japanese Goverment (Monbukagakusho  :  MEXT) 2018 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  1  ปี  6  เดือน  โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะดำเนินการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น  รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร  ศึกษาได้จากเว็บไซต์  www.bic.moe.go.th และ www.th.emb-japan.go.jp
            ครูผู้สนใจจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่  22  มกราคม  2561 (นับจากตราประทับไปรษณีย์)

| เข้าชม : 345 |
ผู้เขียน : ธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th