[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มบริหารงานบุคคล

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ 3269 ]
- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ [ 2778 ]
- ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 2180 ]
- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 [ 2081 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธื์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 [ 1722 ]

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น  เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร  Teacher  Training  Students ภายใต้โครงการ Japanese Goverment (Monbukagakusho  :  MEXT) 2018 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  1  ปี  6  เดือน  โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะดำเนินการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น  รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร  ศึกษาได้จากเว็บไซต์  www.bic.moe.go.th และ www.th.emb-japan.go.jp
            ครูผู้สนใจจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่  22  มกราคม  2561 (นับจากตราประทับไปรษณีย์)

| เข้าชม : 322 |
ผู้เขียน : ธัญรดี มุณีกุล
หน่วยงาน :
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th