[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6


           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่  10  มกราคม  - 10  พฤษภาคม  2562 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย  กรุงเทพฯ
           ขอให้ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเช้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทาง E-mail  :  isp.obec6@gmail.com ภายในวันที่  4  มกราคม  2562
 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 248 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th