[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง \"สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน\"


            ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง  "สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในวันที่  18  พฤษภาคม  2562 ในเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ  กรมช่างอากาศ  ถ.เตชะวณิช  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ค่าลงทะ่เบียนคนละ  600  บาท

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 237 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th