[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมครูสอนหุ่นยนต์, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย


         1.  สมาคมดิจิทัลเวิลด์  จัดอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) ในโรงเรยนและโครงการแข่งขัน Robotices นักเรียน

               1.1 โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) ในโรงเรียน ครั้งที่ 2
               1.2 โครงการแข่งขัน Mini Basic Pasee Robotics นักเรียน ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

           2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.  2562 จำนวน  3  ชุดการแสดง ระหว่างวันที่  20 - 21  กรกฎาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  10  กรกฎาคม  2562  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  2,000  บาท

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 259 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th