[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561


              ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง  "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5 G" การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.  2561
และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2562 ระหว่างวันที่  3 - 6  สิงหาคม  2562
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  อ.เมือง  จ.ตรัง  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
              
              

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 274 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th