[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562


          ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา แจ้งว่า มูลนิธิ
ทวี  บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 จำนวน  5  ทุน ๆ ละ  25,000  บาท เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ประกอบด้วยทุนการศึกษาประดับปริญญาเอก จำนวน  3  ทุน และทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน  2  ทุน ส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา 
            

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 101 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th