[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18


             ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18" เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความเข้าใจในตรรกะและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐศาสตร์
             ร้บสมัคร  13  พฤษภาคม - 28  มิถุนายน  2562 (เรียนทุกวันศุกร์ 17:00 - 20:00  น.
และวันเสาร์  09:00 - 16:00  น.) ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สมัครพร้อมยื่นเอกสาร
เข้ารับการคัดเลือกได้ที่  สำนักบริการวิชาการ  สถาบนพระปกเกล้า  ศูนยฺฺ์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 4  (ทิศเหนือ)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
(ในวันและเวลาราชการ) หรือ ดาวน์โหลดเอสารได้ที่  www.kpi.ac.th

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 106 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th