[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562


          ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับ National Institute for School Teacher and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี  2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการ ชั้นเรียน
ให้มีคุณภาพและภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยยื่น
ใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2562 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 115 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th